Sinds 1990

Hoeveel weerstand bij een aardpen?

We horen vaak dat een aardpen met een weerstand van 166 Ohm al voldoende is. Maar is dat wel een veilige situatie? Waarom worden er zoveel verschillende getallen gehanteerd? Wie weet eigenlijk hoe het precies zit? In deze blog leggen wij het u uit.

Hoe laag moet de weerstand zijn?

De NEN 1010, de Nederlandse norm voor elektrische installaties, stelt dat de weerstand van een aardpen niet hoger mag zijn dan 2,0 Ohm. Dit is de veiligste grenswaarde, waarbij overtollige stroom snel en veilig wordt afgevoerd in de grond.

Wat is weerstand?

Weerstand is een natuurkundige grootheid die de mate van moeilijkheid aangeeft waarmee een stroom door een materiaal kan stromen. Hoe hoger de weerstand, hoe moeilijker het is voor de stroom om door het materiaal te stromen.

Weerstand van een aardpen

De weerstand van een aardpen is de weerstand die de aardpen biedt aan de elektrische stroom. Hoe lager de weerstand, hoe beter de aardpen de stroom kan afvoeren.

Waarom is 2,0 Ohm de veiligste waarde?

De NEN 1010 stelt een weerstand van 2,0 Ohm als veiligste grenswaarde. Dit is gebaseerd op onderzoek dat heeft aangetoond dat aardpennen met een weerstand van 2,0 Ohm of lager voldoende zijn om overtollige stroom binnen 0,2 seconden af te voeren.

aardpen meten

Is 166 Ohm toegestaan?

In de praktijk is het echter niet altijd mogelijk om een aardpen met een weerstand van 2,8 Ohm te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de grondsoort niet geschikt is of doordat er obstakels in de grond zitten.

In die gevallen is het toegestaan om een aardpen met een weerstand van 166 Ohm of lager te gebruiken. Dit is alleen mogelijk als de elektrische installatie achter een aardlekschakelaar zit én u de aardlekschakelaar maandelijks test. U dient zich te realiseren dat de aardlek dan uw enige beveiliging is. Dit is echter niet aan te raden, omdat de meeste mensen de aardlekschakelaars nooit testen.

Aardlekschakelaar

De aardlekschakelaar is een belangrijk onderdeel van de elektrische veiligheid. De aardlekschakelaar schakelt de stroom uit als er een aardfout optreedt.

Wat is een aardfout?

Een aardfout is een situatie waarin de elektrische stroom via een onbedoelde weg naar de aarde stroomt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een beschadigd elektrisch apparaat de stroom naar de aarde leidt. Een aardfout kan gevaarlijk zijn omdat de stroom via het menselijk lichaam naar de aarde kan stromen. Dit kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden of zelfs de dood.

Weerstand en aardlekschakelaar

De weerstand van de aardpen heeft invloed op de werking van de aardlekschakelaar. Hoe lager de weerstand, hoe sneller de aardlekschakelaar uitschakelt.

Hoe kan je de weerstand meten?

De weerstand van een aardpen kan gemeten worden met een weerstandsmeter. Een kundig elektricien die vaker zijn De weerstandsmeter wordt aangesloten op de aardpen en een hulpelektrode die in de grond is geslagen. De weerstand wordt aflezen op de weerstandsmeter.

Conclusie

De weerstand van een aardpen is een belangrijk onderdeel van de elektrische veiligheid. Een aardpen met een weerstand van 2,0 Ohm of lager is de veiligste keuze. Als dit niet mogelijk is, mag een aardpen met een weerstand van 166 Ohm of lager worden gebruikt, maar dit is niet aan te raden.

Electra-Gigant
Electra-Gigant
Prijs weten?
Binnen 2 min. geregeld!