Sinds 1990

Bouwmeterkast aardpen

Bij het realiseren van een bouwproject is het van groot belang om te zorgen voor een veilige en betrouwbare elektrische installatie. Een belangrijk onderdeel hiervan is de combinatie van een bouwmeterkast met een aardpen. Maar wat houdt een bouwmeterkast precies in en waarom is de aarding bij een bouwmeterkast zo belangrijk? In op deze pagina gaan we dieper in op deze vragen en meer.

bouwmeterkast aardpen

Bouwmeterkast

Een bouwmeterkast, ook wel bekend als een bouwaansluitkast of bouwstroomkast, is een tijdelijke elektrische installatie die wordt gebruikt tijdens de bouw- en verbouwwerkzaamheden. Deze kast voorziet de bouwplaats van elektriciteit en is uitgerust met verschillende groepen, stopcontacten en beveiligingen. Een bouwmeterkast is vaak mobiel en kan eenvoudig worden verplaatst naarmate de bouwwerkzaamheden vorderen.

Waarom is aarding bij een bouwmeterkast belangrijk?

Aarding bij een bouwmeterkast is van groot belang om de volgende redenen:

 1. Veiligheid: Een goede aarding vermindert het risico op elektrische schokken en brand, wat essentieel is voor de veiligheid van de bouwplaats en de werknemers.
 2. Betrouwbaarheid: Door te zorgen voor een betrouwbare aarding wordt de kans op storingen en uitval van de elektrische installatie geminimaliseerd.
 3. Compliance: Het voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en voorschriften, zoals NEN 1010 en NEN 3140, is vaak verplicht. Een goede aarding is hier een belangrijk onderdeel van.

Hoe werkt aarding bij een bouwmeterkast?

Aarding bij een bouwmeterkast zorgt voor een veilige afvoer van elektrische spanningen en stromen naar de aarde. Dit wordt gerealiseerd door middel van een aardpen die in de grond wordt geslagen en verbonden is met de bouwmeterkast. De aardpen zorgt ervoor dat eventuele foutstromen veilig worden afgevoerd, waardoor het risico op elektrische schokken en brand wordt verminderd.

Wat kost het om een aardpen te slaan bij een bouwmeterkast?

De kosten voor het slaan van een aardpen bij een bouwmeterkast kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de diepte van de aardpen, de locatie van de bouwplaats en de gekozen materialen. Over het algemeen liggen de kosten voor het slaan van een aardpen tussen de €300 en €500, inclusief arbeid en materialen.

Verantwoordelijkheid voor bouwmeterkast aardpen

Als eigenaar of verantwoordelijke voor een bouwproject draagt u de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de bouwplaats en de werknemers. Het niet hebben van een aardpen bij een bouwmeterkast kan ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid en kan leiden tot juridische aansprakelijkheid. Hieronder lichten wij toe wat de mogelijke juridische gevolgen kunnen zijn en hoe u deze aansprakelijkheid kunt voorkomen.

Juridische gevolgen

 1. Boetes en Sancties: In Nederland zijn er wettelijke voorschriften en normen, zoals NEN 1010 en NEN 3140, die eisen stellen aan de veiligheid van elektrische installaties, inclusief de aarding. Het niet voldoen aan deze voorschriften kan leiden tot boetes en sancties vanuit de overheid.
 2. Civiele Aansprakelijkheid: Als er door het ontbreken van een aardpen bij de bouwmeterkast een ongeluk of schade ontstaat, kunnen betrokken partijen een civiele procedure starten om schadevergoeding te eisen. Dit kan leiden tot hoge kosten en reputatieschade voor het bedrijf of de verantwoordelijke persoon.
 3. Strafrechtelijke Aansprakelijkheid: In ernstige gevallen, zoals bij ernstig letsel of overlijden als gevolg van een elektrisch ongeval, kan er sprake zijn van strafrechtelijke aansprakelijkheid. Dit kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en mogelijk een gevangenisstraf.

Aansprakelijkheid voorkomen?

 1. Zorg voor een goede aarding: Zorg ervoor dat u altijd een aardpen laat slaan bij de bouwmeterkast en deze regelmatig laat controleren door een erkend installatiebedrijf. Hiermee voldoet u aan de geldende normen en voorschriften en verkleint u het risico op ongelukken en juridische problemen.
 2. Documentatie: Bewaar alle documentatie en certificaten van de aarding en eventuele inspecties zorgvuldig. Dit dient als bewijs dat u de nodige maatregelen hebt genomen om aan de veiligheidseisen te voldoen.
 3. Raadpleeg experts: Schakel altijd een professional in voor het slaan van een aardpen en het uitvoeren van inspecties. Een expert kan u adviseren over de beste aanpak en zorgen voor een veilige en betrouwbare aarding van de bouwmeterkast.
aardpen bouwmeterkast

Hoe diep moet een aardpen bij een bouwmeterkast?

De diepte waarop een aardpen geslagen moet worden bij een bouwmeterkast is afhankelijk van de bodemgesteldheid en de geldende normen. Over het algemeen wordt aangeraden om de aardpen minimaal 6 meter diep te slaan. In zanderige bodems kan het nodig zijn om de aardpen dieper te slaan om een goede aardverbinding te garanderen.

Gevolgen van een slechte aarding bij een bouwmeterkast

Een slechte of defecte aarding bij een bouwmeterkast kan ernstige gevolgen hebben, waaronder:

 • Verhoogd risico op elektrische schokken voor werknemers en omstanders.
 • Verhoogd risico op brand door kortsluiting of overbelasting van het elektrische systeem.
 • Storingen en uitval van elektrische apparatuur en installaties.
 • Niet voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en voorschriften, wat kan leiden tot boetes en juridische gevolgen.

Het is daarom van groot belang om regelmatig de aarding van de bouwmeterkast te controleren en te zorgen voor een goede en betrouwbare aarding om deze gevolgen te voorkomen. Met Electra Gigant ben u verzekerd van goede en snelle service.

Veel gestelde vragen

Electra-Gigant
Electra-Gigant
Prijs weten?
Binnen 2 min. geregeld!