Sinds 1990

SCIOS Scope 10: aarding elektrische installatie

Bij het werken aan elektrische installaties is het van cruciaal belang om te zorgen voor een veilige en betrouwbare aarding. Een van de methoden om dit te realiseren is door een aardpen te slaan volgens Scope 10 van de SCIOS Certificatieregeling. In deze blog gaan we dieper in op wat Scope 10 inhoudt, wat een aardpen is, het inspectierapport volgens Scope 10, de benodigde Ohm voor een aardpen en de circuitimpedantie.

SCIOS Certificatieregeling Scope 10

SCIOS (Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties) heeft verschillende scopes die betrekking hebben op inspectie en onderhoud van technische installaties. Scope 10 richt zich specifiek op de inspectie van elektrische installaties en de daarbij behorende aardingsvoorzieningen. Het doel van deze certificatieregeling is om de veiligheid en betrouwbaarheid van elektrische installaties te waarborgen.

Bij het slaan van een aardpen volgens Scope 10 is het belangrijk om te voldoen aan de gestelde eisen en richtlijnen. Dit zorgt ervoor dat de aarding optimaal functioneert en de veiligheid van de installatie gewaarborgd blijft.

scope 10 inspectierapport aardpen

Wat is een aardpen?

Een aardpen is een metalen staaf die in de grond wordt geslagen en dient als elektrische verbinding met de aarde. Het doel van een aardpen is om elektrische spanningen en stromen veilig af te voeren naar de aarde, waardoor het risico op elektrische schokken en brand wordt verminderd. Een goede aardpen heeft een lage weerstand en biedt een betrouwbare aarding voor de elektrische installatie.

Wat zijn de NEN normeringen van een aardpen?

De NEN 1010 norm, ook wel bekend als de ‘Elektrische installaties voor laagspanning’ norm, geeft algemene eisen en richtlijnen voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van elektrische installaties. In deze norm zijn ook eisen opgenomen met betrekking tot aardingssystemen, waaronder aardpennen.

Volgens NEN 1010 moet een aardpen voldoen aan de volgende eisen:

 1. Materiaal:
  De aardpen moet zijn gemaakt van corrosiebestendig materiaal, zoals koper of gegalvaniseerd staal.
 2. Lengte en Diameter:
  De lengte en diameter van de aardpen moeten zodanig zijn dat de gewenste weerstandswaarde wordt bereikt, meestal rond de 1 Ohm.
 3. Diepte:
  De aardpen moet voldoende diep in de grond worden geslagen om een goede verbinding met de aardelaag te garanderen.
 4. Isolatie:
  De aardpen moet zijn geïsoleerd van andere geleidende delen en mag geen direct contact maken met leidingwater, gasleidingen of andere metalen structuren.
aardpen weerstandswaarde

Inspectierapport Scope 10

De toename van bedrijven die zich bezighouden met Scope 10-controles is een gevolg van de groeiende vraag naar inspecties en certificeringen van elektrische installaties, met name in de industrie en de zakelijke sector. Een Scope 10 inspectierapport geeft een gedetailleerd overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden, de gebruikte materialen en de resultaten van de metingen. Het inspectierapport is een belangrijk document dat als bewijs dient dat alles volgens de geldende normen en richtlijnen is geïnstalleerd.

Wij zien dat er veel meldingen worden gemaakt in scope 10 inspectierapporten over de aardingsweerstand. In die gevallen is er meestal geen goede aardpen aanwezig. Omdat niet alle installateurs voldoende kennis hebben van de weerstandwaarde en de reden waarom deze te hoog kan zijn is het aan te raden om het inspectierapport te laten opstellen door een erkende en gecertificeerde inspecteur die bekend is met de eisen van Scope 10. Dit zorgt voor een betrouwbare en geldige documentatie van de aardingsvoorziening.

Aardpen Benodigde Ohm

De weerstand van een aardpen, uitgedrukt in Ohm, is een belangrijke factor voor de effectiviteit van de aarding. Volgens Scope 10 mag de weerstand van een aardpen niet hoger zijn dan een bepaalde waarde, meestal rond de 1 Ohm. Om de benodigde Ohm te bereiken, is het belangrijk om de juiste lengte en diameter van de aardpen te kiezen en deze op de juiste manier te installeren.

Circuitimpedantie

Naast de weerstand van de aardpen is ook de circuitimpedantie een belangrijke factor voor de aarding van een elektrische installatie. De circuitimpedantie omvat de totale weerstand van het elektrische circuit, inclusief de weerstand van de aardpen, de bekabeling en de aangesloten apparatuur. Een lage circuitimpedantie zorgt voor een efficiënte aarding en minimaliseert het risico op elektrische schokken en storingen.

Electra-Gigant
Electra-Gigant
Prijs weten?
Binnen 2 min. geregeld!